Eleştiri

Eleştiri

Eleştiri, karşımızda olan kişinin eleştirilmesi oldukça zordur. Karşımızdakini kırmadan, incitmeden eleştiri yapılması gerekir. Yapılan eleştiride karşınızdaki eleştirildiğini bilmeli, hem de söylenen sözleri benimseyebilmelidir. Eleştiri yapmak bir yaşam becerisi, bir sanattır. Zarifçe yapıldığında karşımızdaki kişiyle köprü kurmamızı sağlar. İnsanların birbirine yakınlaşmasını ve birbirini anlamasına yardımcı olur. Bazı kişiler eleştiri yapayım derken, karşısındaki kişinin duygularının incineceğini dikkate almaz, bazı kişilerde karşısındaki kişilerin duygularını incitmemek için eleştiri yapmaktan, eksikleri söylemekten kaçınır.

Eleştiri genel anlamıyla olumsuz algılandığından, yapıcı eleştiri adında bir kavram oluşmuştur. Eleştirinin başına yapıcı sıfatı getirilmediğinde, yıkıcı bir eleştiri olduğu düşünülebilir. Eleştiri yapma ve eleştirilme sürecinin etkin olması, eleştiren kişinin ve eleştirilenin tutumuyla eleştirinin kalitesine bağlıdır. Kişinin kendisini geliştirmesi için, eleştiri yapanın bazı şeylere dikkat etmesi gerekir.

Kırmadan eleştiri yapılması için neler yapılmalı?

Bunun için ilk yapılması gereken karşımızdaki kişinin iyiliğini bulmak olmalıdır. Günlük yaşamda bizim bile farkında olmadığımız bazı kör noktalarımızı bazı kişiler fark edebilir. Gelişebilmek açısından bunların ayırımına varmak önemlidir. Gelişmenin kuralları arasında mevcut durumun tespit edilmesi önemlidir. Yapılan eleştiriler bu kör noktaların farkına varılmasını sağlar. Eğer fark edilmediği takdirde, bilinçaltında sürekli olarak tekrar edilmeye devam eder. Bu gelişimin önüne geçen bir durumdur.

Eleştirinin yeri, zamanı ve dozu ne olmalıdır?

Her insanın gelişmek isteyeceği kesindir. Ancak kişiler genellikle eleştirilmekten hoşlanmazlar. Eleştirinin yargılayıcı, suçlayıcı, saldırgan şekilde yapılması daima karşıdaki kişide olumsuz bir etki yaratır. Aslında amaç üzüm yemektir. Aksine bağcıyı dövmek gibi bir maksat bulunmamaktadır. Bazı kişiler birbirlerini eleştirmenin yanlış olduğunu düşünür, hata arayan durumuna düşmeyi istemezler. Geliştirilmesi gereken bir tutum karşısında susmayı tercih eder, tepki almaktan çekinirler. Bazı durumlarda bu sorunun önemsiz olduğunu düşünürler. Eleştiri yapılırken dikkate alınması gereken konular ise;

  • Eleştiri yapılırken başkalarının yanında yapılmamalı, birebir olunduğunda eleştiri yapılmalıdır.
  • Eleştirilecek konu hakkında fazla beklenmemesi gerekir.
  • Yargılayıcı, küçümseyici, subjektif ve hedefe yönelik olmayan eleştirilerin kişilerin moralini bozacağı ve karşı tarafa güvensizlik yaratacağı bilinmelidir.
  • Hayal kırıklığı, öfke gibi olumsuz duyguların kişinin verimliliğinde engel teşkil edeceği, değişim ve gelişim açısından isteksizlik yaratacağı düşünülmelidir.
  • Geliştirici, yüreklendirici, hedefe yönelik eleştirilerin insanları güvende hissettirecek düzeyde olduğu bilinmelidir.
  • Onaylama, takdir etme gibi davranışlar kişileri geliştirici özelliktedir.

Eleştiri yapılırken, kişiler bunun amacını, neyin değiştirilmek istendiğini ya da neyin geliştirilmesini istediklerini bilmelidir. Yaptıkları eleştiri sayesinde kazançlarını, karşı tarafa ne kazandıracaklarını bilmelidirler. Kötü yönde eleştiri yapmanın kolay olduğu, yapıcı bir eleştiri yapabilmek için eğitimin şart olduğu unutulmamalıdır.

Eleştirinin eleştiri yapılana kişiye faydaları nedir?

Eleştiri kişinin bir durum karşısında düşünce ve görüşlerinin başkasının gözüyle değerlendirilmesidir. Bunlar tespit, analiz ve yorum içerir. Eleştiriyi yapan kendi düşüncesine göre, bilgi ve deneyimlerine göre ve bunlardan çıkardığı sonuçlara göre kendi kanaatini belirtir. Bu eylem olaylara ya da durumlara farklı açılardan bakabilmenin bir sonucudur. Ancak bu tespitler olumlu ya da olumsuz olabilir. Eleştirilen kişiye karşı bazı faydaları bulunabilir.

  • Eleştiri eleştirilen kişinin çalışmasını zenginleştirme dinamiği kazandıracaktır.
  • Eleştirilen kişinin aleyhinde ya da lehinde görüşler, yapılan hareketini geliştirilmesine destek olur.
  • Eleştirilen bu etkiyle çalışmasını yeniden gözden geçirip, daha zengin çalışma yaratabilme olanağı sağlayacaktır.

Bu eleştiriler yapılırken, eleştirici konunun ne olduğu iyice anlamalı, bunu bir yöntem dahilinde yapmalı ve eleştiri sağlam temellere dayanmalıdır.

Son Güncelleme : 01.09.2018 23:35:33
Eleştiri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Eleştiri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Eleştiri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019