Ruh Sağlığı

Ruh Sağlığı

Ruh sağlığı, kişilerde beden sağlığı kadar önemsenmesi gereken bir konudur. Kişinin kendi kendisiyle, çevresindeki kişilerle ve toplumun her kesimiyle barış içinde olabilmesi, bunlar arasında denge kurabilmesi, uyum sağlayabilmesi için gereken çabanın sarf edilebilmesi halinde ruh sağlığının korunması mümkün olabilir. İnsanlar yaşamları boyunca üzüntü, kaygı, öfke, korku, heyecan, kıskançlık gibi duygulara sahip olur ve bu duyguların eşliğinde hareket eder. Bu yaşanan duyguların birinin uzun süre kişiyi etkisi altına alması halinde ruh sağlığının bozulması kaçınılmaz olur.

Ruh sağlığını bozan etkenler nelerdir?

Engellenme

Kişinin elde etmek istediği bir şeye, ulaşmak istediği bir amaca varması engellendiğinde ya da ihtiyaçlarının giderilmesi engellendiğinde duyduğu olumsuz duygudur. Yaşamda karşılaşılan engeller üç bölüm halinde incelenir. Bunlar;

  • Fiziksel engeller: Kişilerin amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyen uzaklık, yağmur, kar, yangın gibi fiziksel olaylar ve nesnelerdir.
  • Sosyal ve yasal engeller: Kişilerin amaçlarına ulaşmasını engelleyen kanunlar, toplumsal değerler gibi engelleri kapsar.
  • Kişinin kendisinden kaynaklanan engeller: Bu engellenme türünde engellenmeyi yaratan kişinin gerçekçi olmayan beklentilerinden kaynaklanır. Boyu kısa olan bir kişinin basketbolcu olmak isteyip, amacına ulaşamaması halinde engellenme duygusuna kapılması gibi, kişi kendi kendine engeller koyar.

Hayal kırıklığı

Bu durumda kişiler engellenmişlik duygusunu çok şiddetli yaşar.

Çatışma

Bu aynı zamanda ulaşılması imkansız olan iki güdüden birini seçememenin verdiği kararsızlık halinin yansımasıdır. Güdülerin çatışması olduğunda, birisinin doyumu diğerini engeller. Bu yüzden çatışma engellenmeye sebep olan bir etkendir. Çatışma hali 3 farklı şekilde görülmektedir.

  • Yaklaşma - yaklaşma çatışması: Bu durum aynı zamanda, aynı şiddette olan iki güdünün birini seçememenin yaşattığı kararsızlık durumudur. Burada çatışmaya konu olan seçeneğin birisine yaklaşıldıkça bunun özendirici özelliği artar.
  • Kaçınma - kaçınma çatışması: Aynı zamanda istenmeyen iki durumun birini seçmek zorunda kalma durumunda yaşanan kararsızlık halidir. Bu durumda olumsuz olan seçeneğe yaklaşıldıkça, bu seçeneğin iticiliği daha fazla artar ve kişi bundan uzaklaşır.
  • Yaklaşma - kaçınma çatışması: Kişinin ulaşmak istediği amacın hem istenmiş olan, hem de istenmeyen yönlerinin bulunması halinde yaşanan kararsızlık halidir. Bu durumda eşit güdüler olması halinde, amaca yaklaşıldıkça eşitliğin artması halinde çatışma daha şiddetli bir hal alır.

Kaygı

Kişilerin yaşadığı korku, sıkıntı, üzüntü, başarısızlık gibi duyguların kaynağı bilinmeden uzun dönem yaşanması kaygıdan kaynaklanır. Kaygı kişiye verilen desteğin ortadan kalkması, olumsuz bi sonuç beklemek, düşünceler ve davranışlar arasında çelişki olması, gelecekte olacaklar hakkında bilgi sahibi olamamak gibi nedenlerden ortaya çıkar. Kaygının belli bir seviyede olması öğrenmeyi olumlu olarak etkilerken, yüksek düzeydeki kaygı öğrenmeyi olumsuz etkiler.

Stres

Bedenin uyumunu bozacak her türlü iç ve dış etkilerdir. Bazı kişilik yapıları strese daha fazla yatkın olur. Bu kişilerin özellikleri arasında kaygılı olma, kişinin kendine ve başkalarına güven duymaması, duygu ve düşünceleri denetleme, başarı güdüsünün fazla olması gibi etkenlerdir.

Ruh sağlığını korumak için kullanılan savunma mekanizmaları nelerdir?

Engellenme, kaygı, çatışma, hayal kırıklığı kişinin ruh sağlığını olumsuz olarak etkileyen durumlardır. Fakat kişiler ruh sağlıklarını korumak için farkında olmadan bazı savunma mekanizmaları kullanır. Bunlar kaygıyı azaltıcı etki yapar. Kaygılardan bilinçli olarak uzaklaşmak için, bunun farkına varmak ve kabul etmek gerekir. Kaygı veren durumdan uzaklaşılarak, üzerinde düşünülmelidir. Kaygıların abartılmadan giderilesi amaçlanmalıdır. Savunma mekanizmalarını kullanan kişiler davranışının gerçek işlevini bilmez. Bu nedenle savunma mekanizmaları bilinçsiz davranış olarak kabul edilir. Bunlar gerçekliği farklı algılamaya neden olur. Kaygıyı geçici olarak azaltırlar. Aslında bunları herkes kullanır, fakat aşırı kullanımlarında, kişilerin ruh sağlığının bozulmasına neden olurlar. Bu savunma mekanizmalarının arasında en fazla kullanılanlar akla uydurma, bahane bulma, yansıtma, baskı, yüceltme, ödün verme, hayal kurma, inkar etme, şakaya vurma gibi eylemlerdir. Ruh sağlığının korunması için öncelikle kişinin kendini tanıması gerekir. Yaşayacağı olumlu ve olumsuz duyguları bilmesi, çatışma ve gerilimlerden uzak durmasına yardımcı olur. Ayrıca çevresinde olan farklı görüşlere anlayışla yaklaşmak ve hoşgörülü olmak gerekir. Hoşgörüden yoksun bir toplumda, ruh sağlığının korunması beklenmemelidir. Kişinin yeteneklerini ve özelliklerini bilmesi, kendini yönlendirmesi ve daha verimli yaşaması gerekir. Gelecekle ilgili planlar yetenekler doğrultusunda yapılmalı, zorlukları aşmak için ne yapılması gerektiği öğrenilmelidir. Kendini dinlendirmek, her ortama uyum sağlayabilmek önemlidir. Ruh sağlığını korumak için çevreden destek almalı, aile bireylerinden öğretmenlere kadar işbirliği içinde olunmalıdır. Gerektiğinde psikolojik destek alınmalıdır.

Son Güncelleme : 16.02.2021 15:36:57
Ruh Sağlığı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ruh Sağlığı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ruh Sağlığı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Panik Atak Türleri
Panik Atak Türleri
1. Beklenmedik Ataklar: Nedensiz,birden ortaya çıkan nöbetler. Panik bozuklukta bu tür ataklar vardır. 2. Duruma bağlı olanlar: Korkulan bir kedi, köpek veya başka bir nesneyle yada bir durum karşısında ortaya çıkar. 3. Durumsal yatkınlık gösterile...
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Paranoya psikolojik bir rahatsızlık ile birlikte toplum içinde aşırı evhamlı kişiler içinde kullanılan, anlamı eski Yunancada delirmek olan hastalık ve nitelemedir. Paranoya rahatsızlığı temelinde aşırı evham, endişe ve kuruntular barındırır. Halk ar...
Şizofreni Tanısı
Şizofreni Tanısı
• Şizofrenide görülen belirtiler başka psikiyatrik hastalıklarda da görülebilir. • Hiçbir belirti tek başına tanı koydurucu değildir. Tanı psikiyatri uzmanı tarafından hastanın ruhsal muayenesi, hasta yakınları ile görüşme ve çoğu zaman hastanın kli...
Majör Depresyon
Majör Depresyon
Majör depresyon, özellikle gençlerde çok sık karşılaşılan psikolojik bir durumdur. Ortaya çıkması durumunda çok ciddi sonuçlara neden olabilecek bir rahatsızlık olan majör depresyon, çokça görülen bir durumdur. Majör depresyon, erkenden müdahale edil...
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Stres anında fazla enerji tüketildiğinden birey kendini güçsüz, yorgun ve endişe içinde hisseder. Daha sonraları kişi uyku problemi çekmeye başlar. Sinirli ve çabuk heyecanlanan biri olur. Konsantrasyon kaybı yaşar ve dikkatini toplayamaz. Daha önce ...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Şizofreni
Şizofreni
Şizofreni, beyinde bulunan maddelerin iletiminde yaşanan bozukluk ve bu bozukluk nedeni ile bazı farklılıkların oluşması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalıkta aktif ve pasif olmak üzere dönemler yaşanır. Şizofreni hastalığı tedavisi mümkün bir...
Panik Atak
Panik Atak
Panik atak genel olarak bazı psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülen, bunun yanı sıra yine bazı fiziksel rahatsızlıklarla birlikte de görülebilen bir tür endişe nöbetidir. Günümüzde yoğun olarak yaşanabilen panik atak aslında genel anlamda günlük ...
Panik Bozukluk Nedenleri
Panik Bozukluk Nedenleri
1- Genetik ve ailesel nedenler. 2- Biyolojik teoriler 3- Psikodinamik teoriler 4- Gelişimsel teoriler 5- Öğrenme kuramları 6- Bilişsel modeller 1 - Genetik ve ailesel çalışmalar: Panik bozukluğu olan hastaların birinci derecede yakınlarında ...
Bipolar Bozukluk
Bipolar Bozukluk
Bipolar bozukluk, manik depresyon ve duygu durum bozukluğu olarak da bilinen, kişinin depresyon dönemlerinde aşırı, abartılı, uçlarda düşüncelere kapılması ve bu yönde tavırlar sergilemesi durumudur. 20'li yaşlarda rastlanma olasılığı daha yüksektir....
Madde Bağımlılığı
Madde Bağımlılığı
Madde bağımlılığı, genelde ergenlik dönemine giren çocuklarda başlar. Özellikle ailevi sorunlar genç yaştaki çocukların madde bağımlılığına başlamalarının birinci nedenidir. Ergenlik dönemi çocuğun ekonomik bağımsızlığını kazandığı yaşlara kadar süre...
Panik Atak Tedavisi
Panik Atak Tedavisi
Panik atak ya da panik bozukluk, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Günümüzde, etkinliği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış iki çeşit panik atak tedavisi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler ilaç tedavisi ve bilişsel-davranışçı tedavi yöntemidi...

 

Panik Atak Türleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Şizofreni Tanısı
Majör Depresyon
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Ani Sinirlenme
Şizofreni
Panik Atak
Panik Bozukluk Nedenleri
Bipolar Bozukluk
Madde Bağımlılığı
Panik Atak Tedavisi
Şizofreni Tedavisi
Obsesif
Sinir Ucu İltihabı
Mazoşist
Cinsel İsteksizlik
Bipolar
Aşırı Sinirlilik
Ket Vurma
Anksiyete Bozukluğu Nedir
Kendine Zarar Verme
Aşırı Heyecan
Delilik
Kendi Kendine Konuşma
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi
Duygular
Sinir Sıkışması Belirtileri
Sinir Krizi
Halüsinasyon
Popüler İçerik
Şizofreni Tedavisi
Şizofreni Tedavisi
Şizofreni tedavisi yapılsa da, birçok hastanın tamamen düzelemediği görülür. Şizofreni hastaların hayat şartlarını zorlaştıran, iletişimi zora sokan b...
Obsesif
Obsesif
Obsesif, günlük yaşamda ortaya çıkan endişe, evham ve takıntılarla ortaya çıkan, bunları çözümlemeden rahat edemeyen obsesif kompulsif bozukluğu bulun...
Sinir Ucu İltihabı
Sinir Ucu İltihabı
Sinir ucu iltihabı, sinir hücrelerindeki hasarı anlatan bir terimdir. Tıpta nöropati olarak adlandırılan durum, ellerden daha fazla ayakları ve bacakl...
Mazoşist
Mazoşist
Mazoşist; Mazoşizm, 19. yüzyılda yaşamış Avusturyalı bir Ro­mancı olan Leopold von Sacher Masoch'un bir Ro­man' ın da anlattığı cinsel uygulamalara da...
Cinsel İsteksizlik
Cinsel İsteksizlik
Cinsel isteksizlik, cinsel istek ve arzuların azalması, yeteri kadar cinsel uyarının olmasına rağmen, cinsel ilişkide bulunma ve fantezi isteğinin b...
Bipolar
Bipolar
Bipolar, Plansız düşünceler içeren ve irsi bir kişilik bozukluğudur. Kişi duygu değişimleri, klinik ya da majör depresyon yaşayabilir. Ruhen yaşanan...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların beli...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Panik Atak Türleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Şizofreni Tanısı
Majör Depresyon
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Babam Annemi Aldatıyor
4 Senedir Evden Cikmadim
ben bir erkeğe hoş olmayan şeyler hissetmeye başladım
Ablam Ruh Hastası Evden Nasıl Yollayabiliriz
Psikoloji Bölümü Taban Puanları Hakkında
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Babam Annemi Aldatıyor
4 Senedir Evden Cikmadim
ben bir erkeğe hoş olmayan şeyler hissetmeye başladım
Ablam Ruh Hastası Evden Nasıl Yollayabiliriz
Psikoloji Bölümü Taban Puanları Hakkında
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022