Ruh Sağlığı

Ruh Sağlığı

Ruh sağlığı, kişilerde beden sağlığı kadar önemsenmesi gereken bir konudur. Kişinin kendi kendisiyle, çevresindeki kişilerle ve toplumun her kesimiyle barış içinde olabilmesi, bunlar arasında denge kurabilmesi, uyum sağlayabilmesi için gereken çabanın sarf edilebilmesi halinde ruh sağlığının korunması mümkün olabilir. İnsanlar yaşamları boyunca üzüntü, kaygı, öfke, korku, heyecan, kıskançlık gibi duygulara sahip olur ve bu duyguların eşliğinde hareket eder. Bu yaşanan duyguların birinin uzun süre kişiyi etkisi altına alması halinde ruh sağlığının bozulması kaçınılmaz olur.

Ruh sağlığını bozan etkenler nelerdir?

Engellenme

Kişinin elde etmek istediği bir şeye, ulaşmak istediği bir amaca varması engellendiğinde ya da ihtiyaçlarının giderilmesi engellendiğinde duyduğu olumsuz duygudur. Yaşamda karşılaşılan engeller üç bölüm halinde incelenir. Bunlar;

  • Fiziksel engeller: Kişilerin amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyen uzaklık, yağmur, kar, yangın gibi fiziksel olaylar ve nesnelerdir.
  • Sosyal ve yasal engeller: Kişilerin amaçlarına ulaşmasını engelleyen kanunlar, toplumsal değerler gibi engelleri kapsar.
  • Kişinin kendisinden kaynaklanan engeller: Bu engellenme türünde engellenmeyi yaratan kişinin gerçekçi olmayan beklentilerinden kaynaklanır. Boyu kısa olan bir kişinin basketbolcu olmak isteyip, amacına ulaşamaması halinde engellenme duygusuna kapılması gibi, kişi kendi kendine engeller koyar.

Hayal kırıklığı

Bu durumda kişiler engellenmişlik duygusunu çok şiddetli yaşar.

Çatışma

Bu aynı zamanda ulaşılması imkansız olan iki güdüden birini seçememenin verdiği kararsızlık halinin yansımasıdır. Güdülerin çatışması olduğunda, birisinin doyumu diğerini engeller. Bu yüzden çatışma engellenmeye sebep olan bir etkendir. Çatışma hali 3 farklı şekilde görülmektedir.

  • Yaklaşma - yaklaşma çatışması: Bu durum aynı zamanda, aynı şiddette olan iki güdünün birini seçememenin yaşattığı kararsızlık durumudur. Burada çatışmaya konu olan seçeneğin birisine yaklaşıldıkça bunun özendirici özelliği artar.
  • Kaçınma - kaçınma çatışması: Aynı zamanda istenmeyen iki durumun birini seçmek zorunda kalma durumunda yaşanan kararsızlık halidir. Bu durumda olumsuz olan seçeneğe yaklaşıldıkça, bu seçeneğin iticiliği daha fazla artar ve kişi bundan uzaklaşır.
  • Yaklaşma - kaçınma çatışması: Kişinin ulaşmak istediği amacın hem istenmiş olan, hem de istenmeyen yönlerinin bulunması halinde yaşanan kararsızlık halidir. Bu durumda eşit güdüler olması halinde, amaca yaklaşıldıkça eşitliğin artması halinde çatışma daha şiddetli bir hal alır.

Kaygı

Kişilerin yaşadığı korku, sıkıntı, üzüntü, başarısızlık gibi duyguların kaynağı bilinmeden uzun dönem yaşanması kaygıdan kaynaklanır. Kaygı kişiye verilen desteğin ortadan kalkması, olumsuz bi sonuç beklemek, düşünceler ve davranışlar arasında çelişki olması, gelecekte olacaklar hakkında bilgi sahibi olamamak gibi nedenlerden ortaya çıkar. Kaygının belli bir seviyede olması öğrenmeyi olumlu olarak etkilerken, yüksek düzeydeki kaygı öğrenmeyi olumsuz etkiler.

Stres

Bedenin uyumunu bozacak her türlü iç ve dış etkilerdir. Bazı kişilik yapıları strese daha fazla yatkın olur. Bu kişilerin özellikleri arasında kaygılı olma, kişinin kendine ve başkalarına güven duymaması, duygu ve düşünceleri denetleme, başarı güdüsünün fazla olması gibi etkenlerdir.

Ruh sağlığını korumak için kullanılan savunma mekanizmaları nelerdir?

Engellenme, kaygı, çatışma, hayal kırıklığı kişinin ruh sağlığını olumsuz olarak etkileyen durumlardır. Fakat kişiler ruh sağlıklarını korumak için farkında olmadan bazı savunma mekanizmaları kullanır. Bunlar kaygıyı azaltıcı etki yapar. Kaygılardan bilinçli olarak uzaklaşmak için, bunun farkına varmak ve kabul etmek gerekir. Kaygı veren durumdan uzaklaşılarak, üzerinde düşünülmelidir. Kaygıların abartılmadan giderilesi amaçlanmalıdır. Savunma mekanizmalarını kullanan kişiler davranışının gerçek işlevini bilmez. Bu nedenle savunma mekanizmaları bilinçsiz davranış olarak kabul edilir. Bunlar gerçekliği farklı algılamaya neden olur. Kaygıyı geçici olarak azaltırlar. Aslında bunları herkes kullanır, fakat aşırı kullanımlarında, kişilerin ruh sağlığının bozulmasına neden olurlar. Bu savunma mekanizmalarının arasında en fazla kullanılanlar akla uydurma, bahane bulma, yansıtma, baskı, yüceltme, ödün verme, hayal kurma, inkar etme, şakaya vurma gibi eylemlerdir. Ruh sağlığının korunması için öncelikle kişinin kendini tanıması gerekir. Yaşayacağı olumlu ve olumsuz duyguları bilmesi, çatışma ve gerilimlerden uzak durmasına yardımcı olur. Ayrıca çevresinde olan farklı görüşlere anlayışla yaklaşmak ve hoşgörülü olmak gerekir. Hoşgörüden yoksun bir toplumda, ruh sağlığının korunması beklenmemelidir. Kişinin yeteneklerini ve özelliklerini bilmesi, kendini yönlendirmesi ve daha verimli yaşaması gerekir. Gelecekle ilgili planlar yetenekler doğrultusunda yapılmalı, zorlukları aşmak için ne yapılması gerektiği öğrenilmelidir. Kendini dinlendirmek, her ortama uyum sağlayabilmek önemlidir. Ruh sağlığını korumak için çevreden destek almalı, aile bireylerinden öğretmenlere kadar işbirliği içinde olunmalıdır. Gerektiğinde psikolojik destek alınmalıdır.

Son Güncelleme : 25.09.2018 14:53:40
Ruh Sağlığı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Ruh Sağlığı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ruh Sağlığı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019