Pedagoji

Pedagoji

Pedagoji, çocuklarda öğrenme sorunlarını, öğrenmeyi, ruhsal, duygusal ve fiziksel durumları inceleyen bir bilim dalıdır. Çocuklar bir ülkenin geleceği için oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkenin kalkınması ve gelişimi için çocuklar her açıdan değerlendirilmelidir. Pedagoji çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini inceleme altına alarak, ruh sağlıkları ile ilgili bilgiler edinmeye çalışır. Pedagoji biliminin ilgi alanı yeni doğan ve yetişkin arasında olan insanların eğitimidir. Bu alan uzun yıllar psikoloji alanı altında devam etmiş, sonradan ayrı bir alan durumuna gelmiştir. Pedagoji bilimiyle uğraşan, bu alanda uzmanlaşmış olan kişiler pedagog olarak tanımlanır. Bu bilim alanının gelecek adına önemli etkileri vardır. Bu etki çocukların ruhsal yönden incelenerek, çocukların toplum adına sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağladığı içindir. Doğumla birlikte çocukların ailede başlayan eğitimi, ülkenin geleceği açısından önemlidir. Ruhsal gelişimi mükemmel olan çocuklar, gelecekte ülke ve toplum açısından katkı sağlayan bir nesil haline gelmektedir. Bu nedenle pedagoji bilim dalı topluma hizmet etmektedir. Bu alan bazı alt dallara ayrılmaktadır.

Pedagoji alt dalları

  • Orthopedagoji: Sosyal yönden uyumsuzluk gösteren ve toplumda sorunlu olarak tanımlanan çocukların incelendiği alandır. Toplum içinde olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen ve suç işleme potansiyeli yüksek olan bu çocuklar pedagoji alanının bu dalında analiz edilir. Sorunların çözülmesi için gereken incelemeler yapılır.
  • Eğitim pedagolojisi: Doğumla birlikte çocuklarda eğitim kavramı başlar. Bu ilk dönemlerde aile tarafından yürütülmekte, daha sonra okullarda ve eğitim kurumlarında sürmektedir. Bu alanda ise çocukların almış olduğu eğitim sırasında uygulanması gereken yöntemlerin belirlenmesine çalışılır.
  • Antropedagoji: Bu alan insan bilimi olan antropoloji ile birleşimden meydana gelmiştir. Tarihsel süreç içinde olan tarihsel kişiliklerin davranış ve tavırlarının incelenmesiyle sonuçlara ulaşılmaktadır.
  • Transkültürel pedagoji: Kültür kavramının ülkeden ülkeye, hatta bölgesel bile farklılık göstermesi nedeniyle, bu farklılıkların çocuklar üzerindeki etkisinin incelendiği bir bilim dalıdır. Kültürel değişimlerin çocukların yetiştirilmesi üzerindeki etkisi belirlenmektedir.

Pedagogların hizmet alanları

  • Eğitim alanında pedagoglar çocukların okullarda aldığı eğitim sürecinde maksimum öğrenmeleri sağlanmakta, eğitimdeki hataları ortadan kaldırmak, öğretmenlik ve rehberlik hizmeti vermek ve okullarda disiplin kurulunda danışmanlık yapmak gibi hizmetlerde bulunmaktır.
  • Öğrenme ve dikkat eksikliği
  • Zeka geriliği ya da üstün zeka nedeniyle uyum sorunlarının çözümü
  • Aile danışmanlığı yapma
  • Çocuk terbiyesini amaçlayan destek programları hazırlamak

Bu çalışmaların dışında pedagoglar çocuk mahkemelerinde bilirkişi olarak, çocuk ıslahevlerinde uzman ve gözlemi olarak, kreş ve anaokullarının açılmasında bilirkişi olarak, hastane, sağlık kuruluşlarında ve çocuk sağlığı alanında kliniklerde uzman olarak hizmet verirler. Günümüzde toplumlar çocuk haklarına ve çocuk yetiştirmeye yönelik bilinç üst seviyeye çıkmıştır. Bu nedenle ülkelerin gelişmişliği daha fazla yükselmektedir. Bunun etkisiyle pedagoji bilimine talepte artmış durumdadır. Aileler çocuklarını yetiştirirken daha fazla pedagog yardımı almakta, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında kadrolu pedagoglar bulunmaktadır. Çocuklardaki sosyal uyumsuzluklarda, dikkat eksikliğinde pedagog yardımı almak önemli bir konuma gelmiştir. Bu nedenle toplumumuzda sağlıklı bireylerin yetişme oranında ciddi bir artış bulunmaktadır. Aileye destek olan pedagoglar, geleceğimize faydalı olacak sağlıklı çocukların yetişmesine katkı sağlamaktadır.

Son Güncelleme : 02.09.2018 22:04:15
Pedagoji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Pedagoji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Pedagoji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019