Empati

Empati

Empati, kurgusal ya da duyusal bir varlık tarafından yaşanan duyguların tanınma yeterliliğidir. Yani bir başka kişinin duygularını, içinde olduğu durum veya davranışlarındaki motivasyonu anlayarak, bunu içselleştirmektir. Bazı hallerde kendi duygularını başka nesnelere yansıtma olarak ta kullanılır. Bu durumda insan kendini başka bir bilincin yerine koymakta ve bu bilincin isteklerini, duygularını, düşüncelerini denemeden anlayabilme becerisidir. Empati meydana gelirken, bunu doğrudan ortaya çıkarmaktan ziyade, kişi bunu yaşarken bulur. Bu nedenle empati davranışı öğrenilemez ve öğretilemez. Empatik olmak isteyen kişiler için kendinin farkında olmak, başkaları hakkında yargılayıcı olmadan olumlu düşünmek, iyi dinleme becerisi ve kendine güven gibi davranışların arttırılması faydalı olur. Empati bir kişinin kendini başka bir kişinin yerine koyması, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Bu sayede inan ilişkileri gelişir, aralarındaki kavgalar azalır ve belli bir süre içinde biter. Aile içinde empati kurma sayesinde, bireyler kendini karşısındaki kişinin yerine koyar ve hareketlerini buna göre yapar. Empati iki tarafa da faydalı olan bir tutumdur. Bu sayede başkalarının düşündükleriyle bakarak, farklı bakış açıları elde edilebilir.

Empatinin gerçekleşmesi için gereken kurallar nelerdir?

  • Bir kişinin kendisini karşısında olan kişinin yerine koyması ve olaylara o kişinin bakış açısıyla bakması gerekir.
  • Karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlaması ve hissetmesi gerekir.
  • Karşısındaki kişiyi anladığını ona karşı ifade etmeli

Kişilerin empati yeteneklerini gelişme çağında geliştirip, daha sağlam ve başarılı empati kurma yeteneği elde edilebilir. Bunu yapmak için sakin olmalı, görüşler hakkında yorum yapmalı, kendinize özgüven duymalı, psikolojik ve ruhsal sorunlar yaşamamalı ve anlayışlı olunmalıdır. Bunları düzenli hale getirmek, empati yeteneğini geliştiren etkenlerdir. Empati yapan kişi çoğunlukla karşısındaki kişinin düşüncelerini daha evvel tahmin edebilir. Aynı şekilde olaylara nasıl tepki verileceği ya da yaşanan olay hakkındaki düşüncelerini daha önce tahmin etme yeteneği geliştirilebilir.

Empatinin bileşenleri nelerdir?

Duyuşsal empati: Duygusal empati olarak ta adlandırılan bu durumda başkalarının duygusal durumlarına uyacak duygularla yanıt verebilme kapasitesi anlaşılır. Bu tür empati farklı ölçeklere bölünebilir.

  • Empatik endişe: Başkalarının çektiği acılara cevap olarak duyulan sempati ve şefkat duygularıdır.
  • Kişisel sıkıntı: Başkalarının çektiği acılara karşı duyulan ben merkezli bunaltı ve rahatsızlık duyma durumudur. Bebekler başkalarının duyduğu sıkıntıya karşı cevap olarak, kendilerini sıkıntı içine sokarlar. İki yaşlarına geldiklerinde yardımlaşma, paylaşma ve rahatlama şeklinde cevap verirler.

Bilişsel empati: Bu durum başkalarının bakış açısını ya da ruhsal durumunu anlama kapasitesidir. Bu tür empati farklı ölçeklere bölünebilir.

  • Perspektif alma: Bu başkalarının psikolojik bakış açısını kendiliğinden benimsemektir.
  • Fantezi: Bu kurgusal karakterlerle tanımlama durumudur.

Empati türleri nelerdir?

Empati kendi içinde türlere ayrılmaktadır.

  • İçgüdüsel empati: Kişilerin doğduklarında taşıdıkları empati biçimidir. Bir haber dinlerken, bir film seyrederken dökülen gözyaşı buna örnek olabilir. Başka kişilerin çektiği sıkıntıları, acıları onlar gibi yaşamaktır.
  • İlişkisel empati: İlişki halinde olduğumuz insanların duygularına karşı kurulan empati türüdür. İlişki içinde olunan kişilerle olan yakınlık derecesi empati gücünü etkileyen bir unsurdur. Yakınlık derecesine göre empati kurma gücü artar.
  • Deneyimsel empati: Bu durum kişinin kendi deneyimlerinden ve öğrendiklerinden ortaya çıkmaktadır. Kişinin aynı olayları yaşayan kişilerle özdeşleşmesidir.
Son Güncelleme : 12.10.2018 16:11:32
Empati ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Empati Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Empati"
Empati bir araçtır ve empati sağlamak zor bir iştir. Empati kuracağınız zaman Dur sana empati kuracağım. gibi saçma bir cümle olamaz. Bu 3. maddede geçen anladığını karşındaki kişiye ifade etmek de ne demek? Empati karşındaki kişiye, onu anladığını göstermek değildir. Bu cümleden sonrasını okumadım
Emre . 19.12.2015
CEVAP YAZ
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019