İrade

İrade

İrade, insanların bir eylemi gerçekleştirebilmesini iç ve dış koşullarıyla belirleyen bilinç kararlılığıdır. Ruhsal olarak bakıldığında, itici güç ve bilim yetisi olduğu söylenebilir. İnsanlar iradeli ya da iradesiz doğmaz. İrade kişinin toplumsal deney ve bilgilerinden oluşur. Bilim adamlarına göre insanı insan yapan şey iradedir. İç güdülerin kontrol edilebilmesi, çok eski dönemlere kadar inen karmaşık sosyal çevreye adaptasyonun bir sonucudur.

İradenin bileşenleri nedir?

Seçme ve karar verme: Birey zor olan isteklerini eyleme dönüştürebildiği zaman iradesini kullanmış olur. Özgür bir seçim yapamadığımız zaman, seçim yapmış olsak bile bu seçimlerle hareket etmediğimiz zaman irade eksikliği yaşamış oluruz. İrade eksikliği gösterildiğinde, kalitesi düşük olan bir varoluş sergileriz. İradenin temel işlevi, kişiye çevresini kontrol etme fırsatını vermektir. Yaşamda önemli olan ya da olmayan çoğu konuda iradeli bir davranışa ihtiyaç vardır. İş dalı seçiminde, eş seçiminde, giysi seçiminde iradeli bir karara ihtiyaç vardır. Doğmak ve ölmek bizlerin seçimi olamayacağına göre, yaşamı renklendirmek ve iyi bir hayat sürebilmek için doğru tercihler yapmaya ihtiyacımız vardır.

Eylem: Yapılan seçimler gözlenebilen nitelikte olur ya da olmaz. Eylemde bulunulduğunda, yapılan seçimler gözlemlenir bir hale gelir. Eylemler kişinin kendi tercihlerine ya da başkalarının seçimine bağlıdır. Kişi kendi tercihlerine göre hareket ediyorsa, kendi iradesini sergiliyor olacaktır. Başkalarının tercihlerine uygun eylemler sergileme durumunda, başkalarının iradesini sergilemiş olacaktır. Çevrenin isteklerine uyarak, buna uygun bir meslek seçimi yapan biri kendi iradesini sergilememiş olur. İsteklere uygun bir seçim yapabilmek için ve bu seçimleri eyleme dönüştürebilmek için kişilerin kendilerini ve çevresindekileri eğitmeleri gerekir. Bu eğitimin çocukları verilmesi halinde daha işlevsel bir durum oluşacaktır. Ancak eğitim her yaşta verilebilir. Çocuklara verilecek eğitim sırasında, çocuğun kendi başına verebileceği bazı kararları ona bırakılması gerekir. Eğer bu küçük kararlar onun adına verilmeye devam edilirse, gelecekte zor seçimler yapamayan ve iradesi zayıf olan bireyler olmasına neden olabilirsiniz. Sorumluluğu başkasına yüklemek, değişmeye direncin bir göstergesi olacaktır. Başınıza gelecek olanları başkalarına yüklemek yanlıştır. Bu direncin göstergesi olacaktır. Sorumluluğu başkalarının üzerine atmak, kişilerin ruhsal sorunlardan kurtulması güçleştirir, toplumların ve organizasyonların gelişmesini engeller. Kişinin ruh sağlığı bozulur. İsteğe bağlı olan eylemleri yapmak ya da yapmamak kişinin elindedir. Kişi kendi iradesiyle bunu ister veya istemez. Kişi kendinde bulunan iradesini kullanarak, bu davranışları yapar. Bir yere gitmek, gitmemek, bir işi yapmak ya da yapmamak tamamen kendi elindedir. Kişi kendi iradesini kullanarak yaşamına bir yön verir. Yaptığı eylemlerden kendi sorumlu olur. Tercihlerini kendi iradesiyle yaptığında, yaşam boyu kendi seçimleriyle yaşam tarzını oluşturur. İsteğe bağlı olmayan eylemlerde ise, kişinin kendi iradesi etkili olmaz. Hasta olma, acıkma, yanılma, unutma gibi eylemler iradenin kapsamına girmeyen eylemlerdir.

İrade neden önemsenmelidir?

Psikolojiye göre zeka ve öz kontrol adında iki temel özellik bulunmaktadır. Zeka arttırılamamasına rağmen, öz kontrol güçlendirilebilir. Kişilerin yaşamında faydalı ve köklü değişikler yapmak için, öz kontrol kullanılabilir. Öz kontrolün arttırılması yaşamın diğer alanlarında pozitif etkiler yapar. Öz kontrolü fazla olan kişiler daha sağlıklı, başarılı ve tatminkar olurlar. Bu kişiler daha fazla para kazanırlar, daha iyi bir kariyer yaparlar, mutlu olabilirler. İradeyi güçlendirmeye çalışmak, faydalı bir çalışma olacaktır.

İradeyi geliştirebilmek için ne yapılmalıdır?

İradeyi güçlendirebilmek için en iyi yolun meditasyon yapmak olduğu belirlenmiştir. Üç saat süreyle yapılan meditasyon odaklanma yeteneğini ve öz kontrolü arttırmaktadır. On bir saat süreyle yapılan meditasyon ise beyinde gözle görülecek değişimler yapabilmektedir. Meditasyon yapıldığında, prefrontal kortekse giden kan akışı artmaktadır. Meditasyon yapıldığında, öz kontrolden sorumlu olan bölgelerdeki sinirsel bağlantılar geliştirilmektedir.

Son Güncelleme : 27.09.2018 18:39:28
İrade ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

İrade Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İrade"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019