Yapay Sinir Ağları

Yapay Sinir Ağları

Yapay sinir ağları, insan beyninin özellikleri kullanılarak öğrenme yoluyla yeni bilgiler türetme, yeni bilgiler oluşturma ve keşfetme gibi yeteneklerin herhangi bir yardım almadan gerçekleştirilmek için oluşturulmuş bilgi işlem sistemidir. Bu yeteneklerin geleneksel programlama yöntemleri kullanılarak gerçekleştirme zordur ve çoğunlukla mümkün değildir. Bu yüzden yapay sinir ağları bilim dalının programlanması zor ve mümkün olmayan olaylar için geliştirilen adaptif bilgi işlemeyle ilgilenen bir bilgisayar bilim dalı olarak algılanabilir. Yapay sinir ağları olayların örneklerini değerlendirmekte, bunlardan ilgili olay hakkında genellemeler yaparak, bilgiler toplamakta ve hiç görmediği örneklerle karşılaşınca öğrendiği bilgileri kullanarak karar verebilmektedir. Bu sistem insan beyninin özelliklerinden öğrenme yoluyla yeni bilgiler türetebilme, oluşturabilme, bunları keşfetme gibi işlemleri yardım almadan, gerçekleştirmek için geliştirilen bilgisayar sistemleri olduğu için yeni gelişmeleri beraberinde getirdiler ve insan beyni hakkında yapılan araştırmalara önemli katkılar sağladılar. Başka bir deyişle yapay sinir ağları insanlığın doğayı araştırma ve taklit etme çabasının en son ürünlerinden biridir denilebilir.

Yapay sinir ağları nasıl çalışır?

Bu sistem basit biyolojik sinir sisteminin çalışma şeklini simüle etmek için tasarlanmış olan programlardır. Simüle edilmiş olan sinir hücreleri yani nöronlar içermektedirler. Nöronlar farklı şekillerde birbiriyle bağlanarak ağı meydana getirirler. Meydana gelen ağlar öğrenme, hafızaya alma, veriler arasında olan ilişkiyi ortaya çıkarma kapasitesine sahiptir. Yani bunlar bir insanın düşünme ve gözlemleme yeteneklerini sağlayan problemlere yönelik çözümler üretirler. İnsanın bu çözümleri üretebilmesinin nedeni insanın sahip olduğu deneyerek ya da yaşayarak öğrenme yeteneğinin olmasıdır. Öğrenme nöronlar arasında olan sinaptik bağlantıların ayarlanmasıyla olur. İnsanlar doğumdan itibaren yaşayarak öğrenme sürecine girerler. Bu süreçte beyin bir gelişme sürecinde olur. Yaşanan tecrübe edildikçe sinaptik bağlantılar ayarlanır, bazı hallerde yeni bağlantılar oluşur. Bu durum da öğrenmeyi sağlar. İnsanlardaki bu süreç yapay sinir ağları içinde geçerlidir. Burada öğrenme eğitme yoluyla örneklerin kullanılmasıyla olur. Yani girdi çıktı verilerinin işlenmesiyle gerçekleşme başka bir deyişle eğitme algoritmasının verileri kullanarak, bağlantı ağırlıklarını yakınsama sağlanana kadar yeniden ayarlamasıyla sağlanır. Yapay sinir ağları ağırlıklandırılmış biçimde birbirine bağlanmış olan çok sayıda işlem elemanından oluşan matematiksel sistemdir. Her işlem elemanı gerçekte sıkça transfer fonksiyonu olarak anılan denklemdir. Bir işlem elemanı nöronlardan sinyali alarak, birleştirme, dönüştürme ve sayısal sonuç almayı sağlar. İşlem elemanları gerçek nöronlara karşılık gelir ve ağ içinde birbirine bağlanır. Bu oluşan yapı sinir ağlarını oluşturur.

Sinirsel hesaplamanın merkezinde dağılan, adaptif ve doğrusal olmayan işlem kavramları bulunmaktadır. Bu sistem geleneksel işlemcilerden farklı işlem yapmaktadırlar. Geleneksel işlemcilerde tek işlem elemanı her hareketi sırayla gerçekleştirirken, yapay sinir ağları çok sayıda basit işlem elemanından oluşan ve her biri bir sorunun parçasıyla ilgilenen bir sistemdir. Bir işlem elemanı girdiyi ağırlık kümesiyle ağırlıklandırır, doğrusal olmayan şekilde dönüşümünü sağlayarak, çıktı değeri oluşturur. İşlem elemanlarının çalışma biçimi yanıltıcı bir şekilde basittir. Sinirsel hesaplamanın gücü, işlem elemanlarının arasında olan yoğun bağlantı yapısından kaynaklanmaktadır. Yapay sinir ağlarında benzer özelliklere sahip olan nöronlar tabakalar şeklinde yapılandırılır, transfer fonksiyonları eş zamanlı çalıştırılır. Çoğu ağlar veri alan ve çıktı üreten nöronlara sahip olur. Yapay sinir ağlarının girdi veriyi çıktı veriye nasıl ilişkilendirdiği, ilk aşamada nöronların transfer fonksiyonları, birbirine bağlantıları ile bu bağlantıların ağırlıkları ile etkilenir.

Yapay sinir ağlarının sakıncaları nelerdir?

  • Sitem içinde ne olduğunu bilmek mümkün değildir.
  • Bazı ağlar dışında kararlılık analizleri yapılamaz.
  • Yapay sinir ağlarının farklı sistemlere uygulanması zor olabilir.

Yapay sinir ağlarının türleri nelerdir?

  • Özdüzenleyici haritalar
  • Katmanlı sinir ağları
  • Radial basis function
  • İleri beslemeli sinir ağları
  • Yinelenen sinir ağları
Son Güncelleme : 06.03.2021 06:28:59
Yapay Sinir Ağları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yapay Sinir Ağları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yapay Sinir Ağları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Panik Atak Türleri
Panik Atak Türleri
1. Beklenmedik Ataklar: Nedensiz,birden ortaya çıkan nöbetler. Panik bozuklukta bu tür ataklar vardır. 2. Duruma bağlı olanlar: Korkulan bir kedi, köpek veya başka bir nesneyle yada bir durum karşısında ortaya çıkar. 3. Durumsal yatkınlık gösterile...
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Paranoya psikolojik bir rahatsızlık ile birlikte toplum içinde aşırı evhamlı kişiler içinde kullanılan, anlamı eski Yunancada delirmek olan hastalık ve nitelemedir. Paranoya rahatsızlığı temelinde aşırı evham, endişe ve kuruntular barındırır. Halk ar...
Şizofreni Tanısı
Şizofreni Tanısı
• Şizofrenide görülen belirtiler başka psikiyatrik hastalıklarda da görülebilir. • Hiçbir belirti tek başına tanı koydurucu değildir. Tanı psikiyatri uzmanı tarafından hastanın ruhsal muayenesi, hasta yakınları ile görüşme ve çoğu zaman hastanın kli...
Majör Depresyon
Majör Depresyon
Majör depresyon, özellikle gençlerde çok sık karşılaşılan psikolojik bir durumdur. Ortaya çıkması durumunda çok ciddi sonuçlara neden olabilecek bir rahatsızlık olan majör depresyon, çokça görülen bir durumdur. Majör depresyon, erkenden müdahale edil...
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Stres anında fazla enerji tüketildiğinden birey kendini güçsüz, yorgun ve endişe içinde hisseder. Daha sonraları kişi uyku problemi çekmeye başlar. Sinirli ve çabuk heyecanlanan biri olur. Konsantrasyon kaybı yaşar ve dikkatini toplayamaz. Daha önce ...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Şizofreni
Şizofreni
Şizofreni, beyinde bulunan maddelerin iletiminde yaşanan bozukluk ve bu bozukluk nedeni ile bazı farklılıkların oluşması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalıkta aktif ve pasif olmak üzere dönemler yaşanır. Şizofreni hastalığı tedavisi mümkün bir...
Panik Atak
Panik Atak
Panik atak genel olarak bazı psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülen, bunun yanı sıra yine bazı fiziksel rahatsızlıklarla birlikte de görülebilen bir tür endişe nöbetidir. Günümüzde yoğun olarak yaşanabilen panik atak aslında genel anlamda günlük ...
Panik Bozukluk Nedenleri
Panik Bozukluk Nedenleri
1- Genetik ve ailesel nedenler. 2- Biyolojik teoriler 3- Psikodinamik teoriler 4- Gelişimsel teoriler 5- Öğrenme kuramları 6- Bilişsel modeller 1 - Genetik ve ailesel çalışmalar: Panik bozukluğu olan hastaların birinci derecede yakınlarında ...
Bipolar Bozukluk
Bipolar Bozukluk
Bipolar bozukluk, manik depresyon ve duygu durum bozukluğu olarak da bilinen, kişinin depresyon dönemlerinde aşırı, abartılı, uçlarda düşüncelere kapılması ve bu yönde tavırlar sergilemesi durumudur. 20'li yaşlarda rastlanma olasılığı daha yüksektir....
Madde Bağımlılığı
Madde Bağımlılığı
Madde bağımlılığı, genelde ergenlik dönemine giren çocuklarda başlar. Özellikle ailevi sorunlar genç yaştaki çocukların madde bağımlılığına başlamalarının birinci nedenidir. Ergenlik dönemi çocuğun ekonomik bağımsızlığını kazandığı yaşlara kadar süre...
Panik Atak Tedavisi
Panik Atak Tedavisi
Panik atak ya da panik bozukluk, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Günümüzde, etkinliği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış iki çeşit panik atak tedavisi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler ilaç tedavisi ve bilişsel-davranışçı tedavi yöntemidi...

 

Panik Atak Türleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Şizofreni Tanısı
Majör Depresyon
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Ani Sinirlenme
Şizofreni
Panik Atak
Panik Bozukluk Nedenleri
Bipolar Bozukluk
Madde Bağımlılığı
Panik Atak Tedavisi
Şizofreni Tedavisi
Obsesif
Sinir Ucu İltihabı
Mazoşist
Cinsel İsteksizlik
Bipolar
Aşırı Sinirlilik
Ket Vurma
Anksiyete Bozukluğu Nedir
Kendine Zarar Verme
Aşırı Heyecan
Delilik
Kendi Kendine Konuşma
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi
Duygular
Sinir Sıkışması Belirtileri
Sinir Krizi
Halüsinasyon
Popüler İçerik
Şizofreni Tedavisi
Şizofreni Tedavisi
Şizofreni tedavisi yapılsa da, birçok hastanın tamamen düzelemediği görülür. Şizofreni hastaların hayat şartlarını zorlaştıran, iletişimi zora sokan b...
Obsesif
Obsesif
Obsesif, günlük yaşamda ortaya çıkan endişe, evham ve takıntılarla ortaya çıkan, bunları çözümlemeden rahat edemeyen obsesif kompulsif bozukluğu bulun...
Sinir Ucu İltihabı
Sinir Ucu İltihabı
Sinir ucu iltihabı, sinir hücrelerindeki hasarı anlatan bir terimdir. Tıpta nöropati olarak adlandırılan durum, ellerden daha fazla ayakları ve bacakl...
Mazoşist
Mazoşist
Mazoşist; Mazoşizm, 19. yüzyılda yaşamış Avusturyalı bir Ro­mancı olan Leopold von Sacher Masoch'un bir Ro­man' ın da anlattığı cinsel uygulamalara da...
Cinsel İsteksizlik
Cinsel İsteksizlik
Cinsel isteksizlik, cinsel istek ve arzuların azalması, yeteri kadar cinsel uyarının olmasına rağmen, cinsel ilişkide bulunma ve fantezi isteğinin b...
Bipolar
Bipolar
Bipolar, Plansız düşünceler içeren ve irsi bir kişilik bozukluğudur. Kişi duygu değişimleri, klinik ya da majör depresyon yaşayabilir. Ruhen yaşanan...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların beli...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Panik Atak Türleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Şizofreni Tanısı
Majör Depresyon
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Babam Annemi Aldatıyor
4 Senedir Evden Cikmadim
ben bir erkeğe hoş olmayan şeyler hissetmeye başladım
Ablam Ruh Hastası Evden Nasıl Yollayabiliriz
Psikoloji Bölümü Taban Puanları Hakkında
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Babam Annemi Aldatıyor
4 Senedir Evden Cikmadim
ben bir erkeğe hoş olmayan şeyler hissetmeye başladım
Ablam Ruh Hastası Evden Nasıl Yollayabiliriz
Psikoloji Bölümü Taban Puanları Hakkında
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022