Yapay Sinir Ağları

Yapay Sinir Ağları

Yapay sinir ağları, insan beyninin özellikleri kullanılarak öğrenme yoluyla yeni bilgiler türetme, yeni bilgiler oluşturma ve keşfetme gibi yeteneklerin herhangi bir yardım almadan gerçekleştirilmek için oluşturulmuş bilgi işlem sistemidir. Bu yeteneklerin geleneksel programlama yöntemleri kullanılarak gerçekleştirme zordur ve çoğunlukla mümkün değildir. Bu yüzden yapay sinir ağları bilim dalının programlanması zor ve mümkün olmayan olaylar için geliştirilen adaptif bilgi işlemeyle ilgilenen bir bilgisayar bilim dalı olarak algılanabilir. Yapay sinir ağları olayların örneklerini değerlendirmekte, bunlardan ilgili olay hakkında genellemeler yaparak, bilgiler toplamakta ve hiç görmediği örneklerle karşılaşınca öğrendiği bilgileri kullanarak karar verebilmektedir. Bu sistem insan beyninin özelliklerinden öğrenme yoluyla yeni bilgiler türetebilme, oluşturabilme, bunları keşfetme gibi işlemleri yardım almadan, gerçekleştirmek için geliştirilen bilgisayar sistemleri olduğu için yeni gelişmeleri beraberinde getirdiler ve insan beyni hakkında yapılan araştırmalara önemli katkılar sağladılar. Başka bir deyişle yapay sinir ağları insanlığın doğayı araştırma ve taklit etme çabasının en son ürünlerinden biridir denilebilir.

Yapay sinir ağları nasıl çalışır?

Bu sistem basit biyolojik sinir sisteminin çalışma şeklini simüle etmek için tasarlanmış olan programlardır. Simüle edilmiş olan sinir hücreleri yani nöronlar içermektedirler. Nöronlar farklı şekillerde birbiriyle bağlanarak ağı meydana getirirler. Meydana gelen ağlar öğrenme, hafızaya alma, veriler arasında olan ilişkiyi ortaya çıkarma kapasitesine sahiptir. Yani bunlar bir insanın düşünme ve gözlemleme yeteneklerini sağlayan problemlere yönelik çözümler üretirler. İnsanın bu çözümleri üretebilmesinin nedeni insanın sahip olduğu deneyerek ya da yaşayarak öğrenme yeteneğinin olmasıdır. Öğrenme nöronlar arasında olan sinaptik bağlantıların ayarlanmasıyla olur. İnsanlar doğumdan itibaren yaşayarak öğrenme sürecine girerler. Bu süreçte beyin bir gelişme sürecinde olur. Yaşanan tecrübe edildikçe sinaptik bağlantılar ayarlanır, bazı hallerde yeni bağlantılar oluşur. Bu durum da öğrenmeyi sağlar. İnsanlardaki bu süreç yapay sinir ağları içinde geçerlidir. Burada öğrenme eğitme yoluyla örneklerin kullanılmasıyla olur. Yani girdi çıktı verilerinin işlenmesiyle gerçekleşme başka bir deyişle eğitme algoritmasının verileri kullanarak, bağlantı ağırlıklarını yakınsama sağlanana kadar yeniden ayarlamasıyla sağlanır. Yapay sinir ağları ağırlıklandırılmış biçimde birbirine bağlanmış olan çok sayıda işlem elemanından oluşan matematiksel sistemdir. Her işlem elemanı gerçekte sıkça transfer fonksiyonu olarak anılan denklemdir. Bir işlem elemanı nöronlardan sinyali alarak, birleştirme, dönüştürme ve sayısal sonuç almayı sağlar. İşlem elemanları gerçek nöronlara karşılık gelir ve ağ içinde birbirine bağlanır. Bu oluşan yapı sinir ağlarını oluşturur.

Sinirsel hesaplamanın merkezinde dağılan, adaptif ve doğrusal olmayan işlem kavramları bulunmaktadır. Bu sistem geleneksel işlemcilerden farklı işlem yapmaktadırlar. Geleneksel işlemcilerde tek işlem elemanı her hareketi sırayla gerçekleştirirken, yapay sinir ağları çok sayıda basit işlem elemanından oluşan ve her biri bir sorunun parçasıyla ilgilenen bir sistemdir. Bir işlem elemanı girdiyi ağırlık kümesiyle ağırlıklandırır, doğrusal olmayan şekilde dönüşümünü sağlayarak, çıktı değeri oluşturur. İşlem elemanlarının çalışma biçimi yanıltıcı bir şekilde basittir. Sinirsel hesaplamanın gücü, işlem elemanlarının arasında olan yoğun bağlantı yapısından kaynaklanmaktadır. Yapay sinir ağlarında benzer özelliklere sahip olan nöronlar tabakalar şeklinde yapılandırılır, transfer fonksiyonları eş zamanlı çalıştırılır. Çoğu ağlar veri alan ve çıktı üreten nöronlara sahip olur. Yapay sinir ağlarının girdi veriyi çıktı veriye nasıl ilişkilendirdiği, ilk aşamada nöronların transfer fonksiyonları, birbirine bağlantıları ile bu bağlantıların ağırlıkları ile etkilenir.

Yapay sinir ağlarının sakıncaları nelerdir?

  • Sitem içinde ne olduğunu bilmek mümkün değildir.
  • Bazı ağlar dışında kararlılık analizleri yapılamaz.
  • Yapay sinir ağlarının farklı sistemlere uygulanması zor olabilir.

Yapay sinir ağlarının türleri nelerdir?

  • Özdüzenleyici haritalar
  • Katmanlı sinir ağları
  • Radial basis function
  • İleri beslemeli sinir ağları
  • Yinelenen sinir ağları
Son Güncelleme : 13.10.2018 05:45:42
Yapay Sinir Ağları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yapay Sinir Ağları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yapay Sinir Ağları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019