Felsefe

Felsefe

Felsefe, felsefe bilgeliğe ulaşabilme çabasıdır. Felsefenin kesin tam bir tanımı yoktur. Her filozof felsefeyi başka şekillerde tanımlama girişiminde bulunmuştur. Böylelikle ortaya felsefe ile ilgili birçok farklı tanım çıkmıştır. Bu tanımlara bakacak olursak,

Felsefe tanımları
 • Felsefe insanı evreni ve değerleri yapıları anlamak için sürülen en geniş kapsamlı olan bilme çabasıdır. Birleştirici ve bütünleştirici bir çabadır.
 • Felsefe kişinin kendisini çevresini anlama ve yorumlayabilme çabasıdır.
 • Felsefe var olan hakkında düşünme ve öğrenme çabasıdır.
 • Felsefe özgür bir şekilde düşünebilme çabasıdır şeklinde bir çok tanım yapılabilir.
Felsef, evreni bir bütün şeklinde anlayabilme çabası ve soru sorma sanatı olarak da ifade edilir. Asıl olan soru sormaktır. Sorulara verilen cevaplarda pek bir fayda aranmaz. Önemli olan sormak ve sorgulamak olarak nitelendirilir. Felsefenin kaynağına bakılacak olursa varlıklar karşısında şaşırma, kuşku ve kendi varlığımızın bilincinde olmaktır. Varlıklar karşısında olan şaşkınlıkla insanlar bilgi edinmeyi araştırma ve sorgulama ihtiyacı hisseder.

Felsefenin işlevleri
 • Felsefe sayesinde insanlar her şeyi olduğu gibi kabul etmekten ise araştırma ve sorgulamaya yönlenir.
 • Olup biten olay ve durumlar karşısında sorgulayarak bu sorular ile bilime katkıda bulunur.
 • İnsanlara akıl yürütebilme temeli ve olanağı düşüncenin derinliklerine inme duygusunu verir
 • İnsanların bilinçlenmesi büyük oluşum ve düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar.
 • İnsanlığa ve bilime yol gösterici ışık tutucu olmuştur.
Felsefenin özellikleri
 • Felsefe de asıl amaç bilgiyi arama ve bilgiye ulaşmadır.
 • Varlık kavramını bir bütün olarak ele alır.
 • Felsefe tamâmen aklın ürünüdür.
 • Felsefe rafa ortamında ortaya çıkar. Aksi halde kendine yer bulması zorlaşır.
 • Felsefı düşünceler filozoflara bağlı olarak ortaya çıkar.
 • Felsefe eleştirel bir tutumun ürünüdür.
 • Bulunduğu çağın yapısından ve sorunlarından etkilenir.
 • Düşüncelerin özgür olduğu özgür düşünce biçimidir.
 • Felsefede sorulan sorular cevaplardan çok daha önemli niteliktedir.
Felsefenin alt dalları
Bilgi felsefesi, bilgiyi konu alan bilgi ve bilginin türlerini bize faydalarını ele alan bir felsefe alanıdır. Bilgi bilinçli insanların kurduğu ilişkiler sonucunda ortaya çıkar. Var olan şeyleri tanıtan ve temsil eden şeylerdir. Bilgiler kendi arasında türlere ayrılır. Bunlar gündelik bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi, teknik bilgi, felsefe bilgisi, bilimsel bilgidir.

Varlık felsefesi, varlık felsefesi varlığı konu olarak kabul eden felsefe türüdür. Varlık felsefenin yaklaşımına göre ele alınması gereken bir problemdir. Varlık felsefesinin konusu olan varlık günlük yaşamdaki tek tek nesneler değil bir bütün olan genel varlık kavramdır. Varlık var olan her şeyi kapsayan genel bir kavramdır ve bu şekilde incelenir. Bu şekilde varlık düşünüldüğü zaman gerçek ve düşünsel olarak iki varlık türü incelenir. Gerçek varlıklar göz ile gördüğümüz her şey iken düşünsel varlık duyu organlarımız ile algılamadığımız varlıkları ifade eder. Varlık felsefesinin temel amacı "varlık var mıdır yok mudur ? Varlığın temeli nedir?" Gibi soruların yanıtını aramaktır.

Ahlak felsefesi, ahlak felsefesi insan ve insan eylemlerini konu edinir. Ahlak ve ahlak temellerini araştırır. Temel olarak iyi kötü Özgürlük sorumluluk vicdan erdem gibi kavramları inceler. Ahlakın kaynağını, ahlak yargısını, ahlaki eylemleri inceler. Ahlak ile ilişkili olan konuları irdeler. Ahlak kural ve yasalarının evrenselligini araştırır.

Sanat felsefesi, felsefe sanatı her yönü ile sorgulayan bir alandır. Güzeli ve güzelliği konu edinir. Estetik kavramı üzerinde yoğunlaşır. Güzel üzerine derin düşüncelere insan ve doğa tarafından ortaya konulan güzelliklere sanat ve sanat kuramlarına yönelir. Estetiğe göre güzellik olgusunu bütün Sanat dalları ile ortak bir noktada buluşturmak amaçlanır. Güzel nedir? Sanat ve sanat eseri nedir? Sanat kendini nasıl ifade eder? gibi soruların cevabını arar.

Siyaset felsefesi, devletin özünü otoritesini kaynağını gücü ve bu gücü nasıl sürdürdüğünü ilişkiler yardımı ile bu durumların nasıl daha iyi olabileceğini inceler. Siyaset felsefesi devletin kaynağını, amacını, devletin oluşumunda etkili olan düşünceleri, birey ve devlet arasındaki ilişkiyi, adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramları inceler. Bununla beraber hak, hukuk, rejim, eşitlik, yasa, bağımsızlık, iktidar, sivil toplum, meşrutiyette siyaset felsefesi konuları arasında yer alır.

Bilim felsefesi, bilim felsefesi bilimi ve bilgiyi konu edinen felsefe dalıdır. Bilim ile ilgili sorular sorar ve bilim üzerine felsefe yapar. Bilime farklı açılardan yaklaşmayı dener. Yöntemi bir şekilde çalışır. Birikimli olarak ilerler. Bilimi anlamak için bilimsel ürünleri ve bilim dillerini inceler.
Son Güncelleme : 09.07.2018 23:37:57
Felsefe ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Felsefe Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Felsefe"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019