Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Felsefe

Felsefe

Felsefe, felsefe bilgeliğe ulaşabilme çabasıdır. Felsefenin kesin tam bir tanımı yoktur. Her filozof felsefeyi başka şekillerde tanımlama girişiminde bulunmuştur. Böylelikle ortaya felsefe ile ilgili birçok farklı tanım çıkmıştır. Bu tanımlara bakacak olursak,

Felsefe tanımları 

 • Felsefe insanı evreni ve değerleri yapıları anlamak için sürülen en geniş kapsamlı olan bilme çabasıdır. Birleştirici ve bütünleştirici bir çabadır.
 • Felsefe kişinin kendisini çevresini anlama ve yorumlayabilme çabasıdır.
 • Felsefe var olan hakkında düşünme ve öğrenme çabasıdır.
 • Felsefe özgür bir şekilde düşünebilme çabasıdır şeklinde birçok tanım yapılabilir.
Felsefe, evreni bir bütün şeklinde anlayabilme çabası ve soru sorma sanatı olarak da ifade edilir. Asıl olan soru sormaktır. Sorulara verilen cevaplarda pek bir fayda aranmaz. Önemli olan sormak ve sorgulamak olarak nitelendirilir. Felsefenin kaynağına bakılacak olursa varlıklar karşısında şaşırma, kuşku ve kendi varlığımızın bilincinde olmaktır. Varlıklar karşısında olan şaşkınlıkla insanlar bilgi edinmeyi araştırma ve sorgulama ihtiyacı hisseder.

Felsefenin işlevleri 

 • Felsefe sayesinde insanlar her şeyi olduğu gibi kabul etmekten ise araştırma ve sorgulamaya yönlenir.
 • Olup biten olay ve durumlar karşısında sorgulayarak bu sorular ile bilime katkıda bulunur.
 • İnsanlara akıl yürütebilme temeli ve olanağı düşüncenin derinliklerine inme duygusunu verir
 • İnsanların bilinçlenmesi büyük oluşum ve düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar.
 • İnsanlığa ve bilime yol gösterici ışık tutucu olmuştur.

Felsefenin özellikleri 

 • Felsefe de asıl amaç bilgiyi arama ve bilgiye ulaşmasıdır.
 • Varlık kavramını bir bütün olarak ele alır.
 • Felsefe tamamen aklın ürünüdür.
 • Felsefe rafa ortamında ortaya çıkar. Aksi halde kendine yer bulması zorlaşır.
 • Felsefi düşünceler filozoflara bağlı olarak ortaya çıkar.
 • Felsefe eleştirel bir tutumun ürünüdür.
 • Bulunduğu çağın yapısından ve sorunlarından etkilenir.
 • Düşüncelerin özgür olduğu özgür düşünce biçimidir.
 • Felsefede sorulan sorular cevaplardan çok daha önemli niteliktedir.
Felsefenin alt dalları 

Bilgi felsefesi, bilgiyi konu alan bilgi ve bilginin türlerini bize faydalarını ele alan bir felsefe alanıdır. Bilgi bilinçli insanların kurduğu ilişkiler sonucunda ortaya çıkar. Var olan şeyleri tanıtan ve temsil eden şeylerdir. Bilgiler kendi arasında türlere ayrılır. Bunlar gündelik bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi, teknik bilgi, felsefe bilgisi, bilimsel bilgidir.

Varlık felsefesi, varlık felsefesi varlığı konu olarak kabul eden felsefe türüdür. Varlık felsefenin yaklaşımına göre ele alınması gereken bir problemdir. Varlık felsefesinin konusu olan varlık günlük yaşamdaki tek tek nesneler değil bir bütün olan genel varlık kavramdır. Varlık var olan her şeyi kapsayan genel bir kavramdır ve bu şekilde incelenir. Bu şekilde varlık düşünüldüğü zaman gerçek ve düşünsel olarak iki varlık türü incelenir. Gerçek varlıklar göz ile gördüğümüz her şey iken düşünsel varlık duyu organlarımız ile algılamadığımız varlıkları ifade eder. Varlık felsefesinin temel amacı "varlık var mıdır yok mudur? Varlığın temeli nedir?" Gibi soruların yanıtını aramaktır.

Ahlak felsefesi, ahlak felsefesi insan ve insan eylemlerini konu edinir. Ahlak ve ahlak temellerini araştırır. Temel olarak iyi kötü Özgürlük sorumluluk vicdan erdem gibi kavramları inceler. Ahlakın kaynağını, ahlak yargısını, ahlaki eylemleri inceler. Ahlak ile ilişkili olan konuları irdeler. Ahlak kural ve yasalarının evrenselliğini araştırır.

Sanat felsefesi, felsefe sanatı her yönü ile sorgulayan bir alandır. Güzeli ve güzelliği konu edinir. Estetik kavramı üzerinde yoğunlaşır. Güzel üzerine derin düşüncelere insan ve doğa tarafından ortaya konulan güzelliklere sanat ve sanat kuramlarına yönelir. Estetiğe göre güzellik olgusunu bütün Sanat dalları ile ortak bir noktada buluşturmak amaçlanır. Güzel nedir? Sanat ve sanat eseri nedir? Sanat kendini nasıl ifade eder? Gibi soruların cevabını arar.

Siyaset felsefesi, devletin özünü otoritesini kaynağını gücü ve bu gücü nasıl sürdürdüğünü ilişkiler yardımı ile bu durumların nasıl daha iyi olabileceğini inceler. Siyaset felsefesi devletin kaynağını, amacını, devletin oluşumunda etkili olan düşünceleri, birey ve devlet arasındaki ilişkiyi, adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramları inceler. Bununla beraber hak, hukuk, rejim, eşitlik, yasa, bağımsızlık, iktidar, sivil toplum, meşrutiyette siyaset felsefesi konuları arasında yer alır.

Bilim felsefesi, bilim felsefesi bilimi ve bilgiyi konu edinen felsefe dalıdır. Bilim ile ilgili sorular sorar ve bilim üzerine felsefe yapar. Bilime farklı açılardan yaklaşmayı dener. Yöntemi bir şekilde çalışır. Birikimli olarak ilerler. Bilimi anlamak için bilimsel ürünleri ve bilim dillerini inceler.
Son Güncelleme : 21.01.2024 21:22:40
Felsefe ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Felsefe Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Felsefe"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Panik Atak Türleri
Panik Atak Türleri
1. Beklenmedik Ataklar: Nedensiz, birden ortaya çıkan nöbetler. Panik bozuklukta bu tür ataklar vardır.2. Duruma bağlı olanlar: Korkulan bir kedi, köpek veya başka bir nesneyle ya da bir durum karşısında ortaya çıkar.3. Durumsal yatkınlık gösterilen ...
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Paranoya psikolojik bir rahatsızlık ile toplum içinde aşırı evhamlı kişiler içinde kullanılan, anlamı eski Yunancada delirmek olan hastalık ve nitelemedir. Paranoya rahatsızlığı temelinde aşırı evham, endişe ve kuruntular barındırır. Halk arasında is...
Şizofreni Tanısı
Şizofreni Tanısı
• Şizofrenide görülen belirtiler başka psikiyatrik hastalıklarda da görülebilir.• Hiçbir belirti tek başına tanı koydurucu değildir. Tanı psikiyatri uzmanı tarafından hastanın ruhsal muayenesi, hasta yakınları ile görüşme ve çoğu zaman hastanın klini...
Majör Depresyon
Majör Depresyon
Majör depresyon, özellikle gençlerde çok sık karşılaşılan psikolojik bir durumdur. Ortaya çıkması durumunda çok ciddi sonuçlara neden olabilecek bir rahatsızlık olan majör depresyon, çokça görülen bir durumdur. Majör depresyon, erkenden müdahale edil...
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Stres anında fazla enerji tüketildiğinden birey kendini güçsüz, yorgun ve endişe içinde hisseder. Daha sonraları kişi uyku problemi çekmeye başlar. Sinirli ve çabuk heyecanlanan biri olur. Konsantrasyon kaybı yaşar ve dikkatini toplayamaz. Daha önce ...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Şizofreni
Şizofreni
Şizofreni, beyinde bulunan maddelerin iletiminde yaşanan bozukluk ve bu bozukluk nedeni ile bazı farklılıkların oluşması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalıkta aktif ve pasif olmak üzere dönemler yaşanır. Şizofreni hastalığı tedavisi mümkün bir...
Panik Atak
Panik Atak
Panik atak genel olarak bazı psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülen, bunun yanı sıra yine bazı fiziksel rahatsızlıklarla birlikte de görülebilen bir tür endişe nöbetidir. Günümüzde yoğun olarak yaşanabilen panik atak aslında genel anlamda günlük ...
Panik Bozukluk Nedenleri
Panik Bozukluk Nedenleri
Panik bozukluk, tekrarlayan ve beklenmedik panik atakları ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Panik atakları, aniden ortaya çıkan şiddetli bir kaygı ve korku hissi ile belirgindir. Panik bozukluğu olan kişiler, bu atakların bir daha ya...
Bipolar Bozukluk
Bipolar Bozukluk
Bipolar bozukluk, manik depresyon ve duygu durum bozukluğu olarak da bilinen, kişinin depresyon dönemlerinde aşırı, abartılı, uçlarda düşüncelere kapılması ve bu yönde tavırlar sergilemesi durumudur. 20'li yaşlarda rastlanma olasılığı daha yüksektir....
Madde Bağımlılığı
Madde Bağımlılığı
Madde bağımlılığı, genelde ergenlik dönemine giren çocuklarda başlar. Özellikle ailevi sorunlar genç yaştaki çocukların madde bağımlılığına başlamalarının birinci nedenidir. Ergenlik dönemi çocuğun ekonomik bağımsızlığını kazandığı yaşlara kadar süre...
Panik Atak Tedavisi
Panik Atak Tedavisi
Panik atak ya da panik bozukluk, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Günümüzde, etkinliği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış iki çeşit panik atak tedavisi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler ilaç tedavisi ve bilişsel-davranışçı tedavi yöntemidir.İ...

 

Panik Atak Türleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Şizofreni Tanısı
Majör Depresyon
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Ani Sinirlenme
Şizofreni
Panik Atak
Panik Bozukluk Nedenleri
Bipolar Bozukluk
Madde Bağımlılığı
Panik Atak Tedavisi
Şizofreni Tedavisi
Obsesif
Sinir Ucu İltihabı
Mazoşist
Cinsel İsteksizlik
Bipolar
Aşırı Sinirlilik
Ket Vurma
Anksiyete Bozukluğu Nedir
Kendine Zarar Verme
Aşırı Heyecan
Delilik
Kendi Kendine Konuşma
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi
Duygular
Sinir Sıkışması Belirtileri
Sinir Krizi
Halüsinasyon
Popüler İçerik
Şizofreni Tedavisi
Şizofreni Tedavisi
Şizofreni tedavisi yapılsa da, birçok hastanın tamamen düzelemediği görülür. Şizofreni hastaların hayat şartlarını zorlaştıran, iletişimi zora sokan b...
Obsesif
Obsesif
Obsesif, günlük yaşamda ortaya çıkan endişe, evham ve takıntılarla ortaya çıkan, bunları çözümlemeden rahat edemeyen obsesif kompulsif bozukluğu bulun...
Sinir Ucu İltihabı
Sinir Ucu İltihabı
Sinir ucu iltihabı, sinir hücrelerindeki hasarı anlatan bir terimdir. Tıpta nöropati olarak adlandırılan durum, ellerden daha fazla ayakları ve bacakl...
Mazoşist
Mazoşist
Mazoşist; Mazoşizm, 19. yüzyılda yaşamış Avusturyalı bir Ro­mancı olan Leopold von Sacher Masoch'un bir Ro­man' ın da anlattığı cinsel uygulamalara da...
Cinsel İsteksizlik
Cinsel İsteksizlik
Cinsel isteksizlik, cinsel istek ve arzuların azalması, yeteri kadar cinsel uyarının olmasına rağmen, cinsel ilişkide bulunma ve fantezi isteğinin b...
Bipolar
Bipolar
Bipolar, Plansız düşünceler içeren ve irsi bir kişilik bozukluğudur. Kişi duygu değişimleri, klinik ya da majör depresyon yaşayabilir. Ruhen yaşanan...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların beli...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Panik Atak Türleri
Paranoya Tedavi Yöntemleri
Şizofreni Tanısı
Majör Depresyon
Stres Ne Gibi Sorunlara Neden Olur ?
Forumdaki Psikolog Arkadaşlar Yardım Edebilir Mi? Uzun Süredir Boğuştuğum Sorunun Çözümü Nedir?
Deli Diyebilirsiniz Ama..
Takintiliyim Aşığım
Babam Annemi Aldatıyor
4 Senedir Evden Cikmadim
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Forumdaki Psikolog Arkadaşlar Yardım Edebilir Mi? Uzun Süredir Boğuştuğum Sorunun Çözümü Nedir?
Deli Diyebilirsiniz Ama..
Takintiliyim Aşığım
Babam Annemi Aldatıyor
4 Senedir Evden Cikmadim
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024