Motivasyon

Motivasyon

Motivasyon, kişinin davranışlarının arkasında yer alan psikoloji açısından güdü anlamındaki güçtür. Davranışlara güç veren organizmanın içinde olan ve çevrede bulunan güçlerdir. Bu yaşamdaki kazanımları en üst düzeye çıkarabilmek için, kişinin gayreti, azmi, şevk ve davranışların bütününü kapsamaktadır. Bir işi başarmak isteyen kişinin bu başarıyı sağlaması için, gerekli olan gayretler motivasyon dinamiklerini oluşturur. Bu işle alakalı olan plan ve program, tasarı, metot ve çalışma prensipleri bunun içinde yer alır. Bunlar kişiden kişiye değiştiği gibi, zamana ve işin özelliklerine göre de değişim gösterir. Burada kabul edilmiş olan kuralların dışında kişinin yapısı, almış olduğu eğitim, kültür ve coğrafya gibi etkenler buna etki eder. Bu dinamikler içinde kişinin kendisini motive etmesi ve bu etkiyle birlikte çalıştıklarını kişileri motive edebilmesi gerekir. Motivasyon kişinin doğumuyla başlayan bir güçtür. Bebeklerde bunu açıkça görebilirsiniz. Bebeğin yemek yemesi, yürümeye çalışması gibi eylemler dış etkilerin motivasyonu sayesinde oluşur. Dış motivasyon kişi belirli bir yaşa gelinceye kadar mutlaka olmalıdır. Bu çocuğun belli bir yaşa kadar bunun örneklerini görmesi ve bununla kendi yeteneklerini geliştirebilmesi açısından önemlidir.

Kimlerin motivasyona ihtiyacı vardır?

Her insan daima ve her aşamada motivasyona ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın olmaması halinde, yaşamın manası kalmaz. İnsanlar yaşamlarında bazı şeylere sahip olmak ister. Bunları elde edebilmesi için içten ve dıştan motivasyon sağlaması gerekir. Bu olmadığı takdirde yaşamın amacı kalmaz ve depresyon gibi rahatsızlıklar oluşmaya başlar. Motivasyonun dozu yerinde olursa, kişinin verimliliği ve huzuru artar.

Motivasyon türleri

Çok sayıda motivasyon çeşidi bulunmaktadır. Kültürümüzü ve düşüncelerimizi yönlendiren kamuoyunun bu motivasyonların oluşmasında önemi fazladır. Doğumla gelen motivasyon ilk olarak ailede başlar çalışılan işyerinde devam eder ve topluma mal olur. Bu yüzden insanlığı ilgilendiren bir konudur. Motivasyon doğru olduğunda insanlık yararına olacak, kötü olduğunda kırgınlık, kavga, çekişme, dargınlık gibi etkilerle insanlığı olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden toplumda iyi motivasyon geliştirilmelidir. Kişinin kendisini ya da diğer insanları motive etmesinin bazı kuralları bulunmaktadır.

Durum muhakemesi: Kişinin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak nasıl hareket etmesi gerektiğinin tespit edilmesi motivasyonun ilk şartıdır. Kişi kendisinden ne beklendiğini bilmeli ve bunu değerlendirmelidir. Bunu aşabilen kişiler, diğerlerini daha kolay halleder ve güzel motivasyon türlerini bulabilir. Bunu halledemeyen kişiler ise, diğer aşamalara geçemez. Çıkmış olsa da, yanlış yollardan geçer.

Ülfet ve metafizik gerilim: Kişilerin bazı şeylere alışkanlık edinmesi, çevresinde olan güzel şeylere alakasız kalması ülfet olarak tanımlanır. Metafizik gerilim ise, heyecan, aşk, iç coşkunluğu ve şevk potansiyeli ile manevi duyguların aktif halde olmasını sağlayan güç kaynağıdır. Merkezimizin enerjik olması, ruh halinin kesintisiz olması demektir.

Motivasyon süreci

Motivasyonun başlangıcı öncelikle motive olmakla başlar. Bu tanım gözle görünmeyen varsayımsal bir olgudur, ancak davranışı anlamada önemli bir süreçtir. Yani davranışı doğru şekilde amaca doğru harekete geçiren bir iç durum motivasyondur. Bunun amacı eyleme geçmektir. Düşüncelerin yaşama geçirilme isteği bu düşünceler kadar önemlidir. Yaşamında başarılı olmuş olan kişiler, genellikle amaçlarını belirleyip motive olurlar. Başarı için nereye gidildiği ve yapılmak istenen bilinmelidir. İlerlemeyi isteyen kişi ulaşmak istediği hedefleri belirlemelidir. Hedefleri doğrultusunda yetenekleri geliştikçe bunlara ulaşır. Bu yüzden bir plan yapmalıdır. Kişide psikolojik ya da fizyolojik dengenin bozulması sayesinde eksiklik açığa çıkar. Bu ihtiyaçları yaratır. İhtiyaçlar hedefleri belirleyerek, hedefe yönelik davranış açığa çıkar. Motivasyon süreci üç aşamadan oluşur.

  • Öncelikle davranış tetiklenir ve kişi tarafından bazı hedefler belirlenir. İnsan davranışının tetiklenmesi, insanın içinde çeşitli şekillerde davranmasını sağlayan güdüler ve çevresel faktörlerle alakalıdır.
  • Hedefe yönelik davranış yapılır. Burada amaç zihinde meydana gelen düşünceye ve hedefe ulaşmaktır.
  • Bu aşamada hedeflere ulaşılır. Ancak yine de davranışın devam ettirilmesi gerekir.

Başarılı kişiler hedeflerine ulaştıklarında, mutluluklarını daha fazla arttırmak için kendine yeni hedefler belirler. Bunun için kendini planlar ve çalışma yapar. Kendisini motive eden bir kişi gelişime açıktır. Gelişme değişim demektir ve değişimde bilinmeyenden bilinmeyene atlayarak risk almaktır. Başarısızlık kişilerin yeteri kadar hazırlıklı olmadığını gösterir. Bu yüzden hedefe ulaşmak için yılmadan çalışılmalıdır.

Motivasyonun şartları nelerdir?

İnanmak: Bir kararın verilmesinde öncelikle kişinin bunu yapacağına inanması gerekir. Bunu sağlayacak olan yine kişinin kendisidir. Çevreden yardım alsa da, bunu sadece kişinin kendisi yapabilir.

Özgüven: Huzurlu bir aklın anahtarı kendine inanmaktan geçer. Akıl kendinden emin olduğunda, daha iyi çalışır. Amaçların gerçekleştirilmesi için, kişi gereken bedeli ödemeye hazır olmalıdır. Gerçekten istenen şey kişi tarafından daha kolay başarılabilir.

Gizli yetenekleri ortaya çıkarmak: Kişi amaçlarına ulaşmakta ciddiyse, kendini sınamalıdır. Kişi kendisini tanımaya ve değerlendirmeye gerektiği kadar zaman ayırmalıdır. Kendini yansıtmalı ve gerçekçi olmalıdır.

Son Güncelleme : 25.08.2018 17:12:22
Motivasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Motivasyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Motivasyon"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019