Sinir Hücresi

Sinir Hücresi

Sinir Hücresi, Diğer adıyla nöron'dur. Sinir hücreleri, sinir sisteminde temel fonksiyonel birimidir. Bazı şekil değişikliği ve büyüklüklerde olabilir. Sinirsel uyarıları elektiriksel ve kimyasal yolla iletmektedir. Hücrenin gövde kısmı olağandan büyüktür, çekirdeği burada yer almaktadır. Kısa uzantılı dendrit, uzun uzantılı akson diye isimlendirilen sinir sistemini meydana getiren faktörlerdir. Nöron çeşitlerine dair, nöron gövdesinden ayrılan uzantıların sayısı ve biçimi değişiklik göstermektedir. Akson ve dendrit diye bilinen uzantılara sahiptir.

Nöronun İç Yapısı Nedir?

Lipit moleküllerinden çift katmanlı oluşturup, meydana gelen ve içinde temel fonksiyonlar barındıran farklı protein molekülleri olan membran nöronun sınırını meydana getirir. Membranda oluşan proteinler bilgilenme gerekçesiyle önem taşır. Hücre, içnde temelleşmiş ufak yapıları oluşturan yapışkan bir maddeyle yüklüdür. Bu maddeye sitoplazma denilmektedir. Sitoplazmanın içinde temelleşmiş ufak yapıları olan mitokondri, glikoz bunun benzeri gibi besinleri dağıtır ve bu sayede hücrenin işlevini oluşturması için lazım olan enerjiyi vermektedir. Mitokondri, adenozin trifosfat (ATP) diye kimyasalı meydana getirir. Hücrenin iç kısmında çekirdek (nucleus) vardır. İsmini Latincede "kabuklu yemiş" ifadesiyle gelen nucleustan olan çekirdek, içinde kromozomları geliştirir.

Kromozomlar uzun DNA sıralamalarından oluşmaktadır. Protein, oluşturabilmek için lazım olan reçeteleri sağlayarak çok önemli işlevlere sahip olurlar. Her biri protein için reçeteye sahip olan kromozom kısımlarına gen denilmektedir. Proteinler, hücre yapısını meydana getirerek dışında aynı zamanda da enzim görevini yapmaktadır. Enzimler farklı molekülleri bağdaştırır veya bölerler. Proteinler, hücre içi madde geçişini de devreye sokarak mikrotübül ismi verilen uzun protein sıralamalarını amacıyla maddelerin aksonun bir ucundan diğer ucuna taşımasını sağlayan aktif bir sürede aksoplazmik yüklemesini yapmaktadır.

Sinir Hücrelerinin Görevlerine Göre Nöron Çeşitleri

  • Duyu sinir hücreleri nöronlar; Duyu reseptöründen aldığı uyarıları merkezi sinir sistemine beyin ve omurilik taşır.
  • Ara sinir hücreleri nöronlar; Bunlar, merkezi sinir sisteminde bulunurlar. Duyu nöronlarıyla gelen bilgileri değerlendirirler ve sonuçlarını motor nöronlara aktarırlar.
  • Motor sinir hücreleri nöronlar; Bunlarda da, merkezi sinir sistemindeki ara nöronlardan aldıkları bilgiyi kas ve salgı bezi gibi yapılara götürürler. Motor nöronların etkisiyle kas ve salgı bezleri faaliyete geçer. Sinir hücresi sentrozom organelini bulundurmaz.

Sinir Hücrelerinin Şekillerine Göre Nöron Çeşitleri

  • Tek kutuplu Nöronlar (Unipolar); Bu tip nöronda bir tane uzanta vardır. Gövdeden çıkan bu uzantı sonradan dallanma yapabilir. Omurgasız hayvanların motor nöronları tek kutupludur.
  • İki kutuplu Nöronlar (Bipolar); Bu tüp sinir hücrelerinde akson ile dentritler hücre gövdesinin karşılıklı kutuplarından çıkarlar. Daha sonra bu uzantılar dallanabilir.
  • Çok kutuplu Nöronlar (Multipolar); Bu tip nöronların gövdesinden çok sayıda uzantı çıkar. Bu tip hücrelerde bir akson ile çok sayıda dendrit bulunur.

Sinir Hücresi Nöron Nasıl Çalışır?

Sinir sisteminin temelli sinir hücreleri vardır. Sinir hücrelerine nöron ismi verilmiştir.

Sinir Hücresi 3 Kısımdan Oluşur;

Hücre Gövdesi

  • Çekirdek, sitoplazma ve organeller bulunur. Hücre gövdesinden çıkan uzantılar vardır.

Dentritler

  • Sinir hücresindeki kısa uzantılardır.
  • Tek veya çok sayıda görülebilirler.

Akson

  • Sinir hücresinin tek ve uzun olan kısmıdır. Dentritlerden alınan uyarıyı başka bir nöronun dentritine gönderir.
Son Güncelleme : 25.10.2018 09:26:34
Sinir Hücresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Sinir Hücresi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sinir Hücresi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik rahatsızlıklar, çeşitli nedenlerle kişinin düşüncesinde, ruh halinde yada davranışlarında sorun olması halidir. Ruh sağlığı ile Ruh hastalığı arasındaki fark nedir? Bazen cevap açıktır, bazen ise değil. Örneğin kafalarının içinde sesler...
Nevrotik
Nevrotik
Nevrotik, duygu bozukluğu yüzünden aşırı şefkat isteme, odaklanamama, güvensizlik, plan yapamama, düşmanca ve saldırgan tutumlar içinde olma, anormal seks davranışları, nefret, kin gibi kişiyi sağlıklı kişilerden ayıran tutum ve davranışlar sergileye...
Paranoya Belirtileri
Paranoya Belirtileri
Aşağıdakilerden en az dördünün olduğu ,genç erişkinlik döneminde başlayan ,başkalarının davranışlarını kotu niyetli şeklinde yorumlayıp, devamlı olarak güvensizlik ve kuşku duyma halidir. 1-Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini söm...
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları, insanın davranışlarında uzun süreli bozukluklara sebep olan, çevresel veya kalıtsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. Modern psikolojide tanımlanmış birçok farklı türü vardır. Toplumda görülme sıklığı %6-1...
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar
Psikolojik Hastalıklar, Psikoloji insanın ruh halini tanımlayan ruh bilimidir. Duygu ve düşüncelerini dışarı belli edemeyen insanların belirli bir süre sonra kendi sorunlarını kafalarına takarak kendi içlerinde büyütmeleridir. Kişinin ev- sosyal haya...
Kendi Kendine Konuşma
Kendi Kendine Konuşma
Kendi kendine konuşmak, kişinin günlük yaşamda kendi kendine konuşması her zaman bir hastalık olarak algılanmamalıdır. Bu kişinin stresten kurtulması için son derece faydalı olabilir. Ancak farklı türlerde geliştiğinden, tedavi edilecek kişiler iyi a...
Ani Sinirlenme
Ani Sinirlenme
Ani sinirlenme, insanları ani bir şekilde etkileyen, sebepsiz yere oluşan bir durumdur. Kan beynime sıçradı gibi sözlerle ifade edilen sinirlenme halinde vücutta fazla miktarda adrenalin salgılanır. Bu kişinin stres halini anlatır. Vücutta çok kısa b...
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir hastalığı belirtileri, sinir sistemi beyin, beyincik, kafa sinirleri, omurilik ile çevre sinirlerinden oluşmaktadır. Bu alanları etkileyen hastalıklar sinir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Sinir sisteminin yapısında olan bozukluklar bedenin ...
Sinir Krizi
Sinir Krizi
Sinir krizi kişinin aşırı derecede sinirlenmesi ve gözü hiçbir şeyi görmeyecek kadar kendini kaybetmesi sonucunda oluşan durumudur. Sinir krizinin en temel nedeni kişinin aşırı derecede strese bağlı kalmasıdır. Sinir genellikle zararlı sonuçlara nede...
Paranoid Şizofreni
Paranoid Şizofreni
Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelen...
Aşırı Sinirlilik
Aşırı Sinirlilik
Aşırı sinirlilik, bu sorunun yaşanması tek başına psikiyatrik bir bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum bazı psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak kabul edilmelidir. Kişilerde bazı kişilik yapıları ve hastalıklar sinirli olmasına sebe...
Halüsinasyon
Halüsinasyon
Halüsinasyon, bir duyu organını uyarıcı bir nesne ya da uyarıcı başka bir etken olmadan, hissedilen bir duygunun varlığına inanma durumudur. Varsanı olarak ta tabir edilmektedir. Ruh hastalıkları alanında ve tifo, menenjit gibi hastalıklarda, yüksek ...

 

Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Kendi Kendine Konuşma
Ani Sinirlenme
Sinir Hastalığı Belirtileri
Sinir Krizi
Paranoid Şizofreni
Aşırı Sinirlilik
Halüsinasyon
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Anksiyete
Mutsuzluk
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Aşırı Heyecan
Şizofreni Belirtileri
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Histeri
Ölüm Korkusu
Paranoya Nedir
Duygular
Mitomani
Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kaybetme Korkusu
Psikoloji Nedir
Stresle Başa Çıkma Yolları
Kendine Zarar Verme
Ket Vurma
Popüler İçerik
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid Kişilik Bozukluğu
Paranoid kişilik bozukluğu, bulunan kişiler sürekli şüphe içinde olan, tüm insanlara güvensizlik duyan özelliktedir. Çevresine düşmanca tavırlar sergi...
Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete, insanların herhangi bir korku veya kaygı anında meydana gelen derin iç sıkıntısı olarak ifade edilmektedir. Anksiyete en küçük bir huzursuz...
Mutsuzluk
Mutsuzluk
Mutsuzluk, insanın kendini huzursuz, umutsuz ve karamsar hissetme halidir. Hayattan zevk alınmadığı, monotonluktan ve gündelik sorunlardan sıkıldığı...
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, başkasının düşüncelerine ve isteklerine ilgisiz kalan kişilerdir. Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattık...
Aşırı Heyecan
Aşırı Heyecan
Aşırı heyecan, bazı zamanlarda normal kabul edilse de, günlük yaşamı etkileyecek derecede yaşandığında bazı tedbirler alınarak önlenmesi gerekir. Heye...
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni Belirtileri
Şizofreni, ile karşı karşıya kalan kişilerin Dünyaya bakış açısı normal kişilerden daha farklıdır. Şizofreni hastaları, var olmayan sesler duyar, haya...
Panik Atakta Görülen Belirtiler
Panik Atakta Görülen Belirtiler
1. Çarpıntı, kalp atışlarını duyumsama, kalbin yerinden fırlayacakmış gibi olması, göğüste basınç bazen sol kola yayılan ağrı ve uyuşmalar... 2. Terl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Psikolojik
Nevrotik
Paranoya Belirtileri
Kişilik Bozuklukları
Psikolojik Hastalıklar
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sablanfi
Kendi Kendime Konuşma
Panik
Eşim Pasif Agresif.
Obsesif
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019